Minber

Minber Ne Demek?

Camilerde yer alan minberleri merak edenler minber ne demek, cami minderi nedir diye aratırlar. Minber, camiyi tamamlayan unsurlardan birisidir. Cami içerisinde bayramlarda ve Cuma günlerinde hatibin veya imamın çıkıp hutbe okuduğu merdivenli kürsüdür. Mihrabın ve cemaatin sağ tarafında yer alan minberler, ağaçtan, taştan ve mermerden yapılarak çeşitli şekillerde süslenmiştir. Mimarisine göre muhteşem sanat eseri niteliğine sahiptirler.

Minber kelimesi hadislerde geçmektedir. Hadislerde, cennette kurulacak tahtlar anlamına da gelmektedir. Birbirlerini Allah için sevenlerin, adil ve cömert olanların nurdan minberler üzerinde oturtulacağı söylenmiştir.

Minber kelimesi Arapçada yer alan nebr isminden gelmektedir. Kaldırma ve yükseltme anlamlarına gelmektedir. Camilerde görevli hatibin hutbe okurken daha iyi görünmesi ve sesini daha iyi duyurması için çıktığı basamaklı mimari unsurdur. Minberlere kervansaray, medrese ve türbe gibi yerlerde sık sık rastlanır. Bu yapı sayesinde hatip, bütün cemaate sesini duyurur. Bu hutbelerde oldukça önemlidir. Bu yüzden, minberler günümüze kadar gelişerek gelmiştir.

Cami Minberi Tarihi

Minber, ilk olarak Hz. İbrahim tarafından kullanılmıştır. Daha sonrasında ise peygamberimiz Hz. Muhammed tarafından kullanılmıştır. Peygamberimiz, bir hurma kütüğüne yaslanarak, kerpiçten yapmış olduğu yüksek bir tepenin üzerine çıkarak cemaate hitap etmiştir. İlk minber, peygamber efendimizin ashabı ile görüşmesinden sonra talebi üzerine ortaya çıkmıştır. Bu minber, bir kadının marangoz kölesi tarafından üç basamaklı ılgın ağacından üretildiği söylenmektedir. Şu anda Mescid-i Nebevi’de yer alan mermerden yapılan minber ise Osmanlı sultanlarından olan 3. Murat’ın bir hediyesidir. İslam kültüründe minber, mihrap gibi peygamberimizin manevi varlığını sembol edenler arasında yer alır.

Peygamberimizin vefatı sırasında Hz. Ebubekir edebinden dolayı ikinci basamakta, Hz. Ömer ise birinci basamakta hutbe okumuştur. Hz. Osman ise altı yıl boyunca ilk basamağına oturmuştur. Daha sonrasında oturma yeri olan ikinci basamağa çıkmıştır. Bu minberin sökülerek Şam’a götürülmesine teşebbüs edilmiştir. Aynı günün akşam vakitlerinde ufukta güneş tutulması gerçekleşmiştir. Bunun üzerine bu işlemden vazgeçilmiştir. Aynı minberin 1256 yılında Abbasiler döneminde çıkan bir yangında yandığı söylenmektedir. Günümüzde minbere çıkan imamlar ve hatipler, Peygamberimize olan saygıdan dolayı üçüncü kademenin üstüne çıkmazlar.

Peygamberimiz tarafından kullanımı minberi ilim kürsüsü ve yönetim makamı yapmıştır. Daha sonralarında halifeler, göreve başlarken minberin bu formu ile kullanmaya devam etmişlerdir. Hicri 132 yılından sonra Mısır’da yer alan camilere minber yerleştirilmesi ile cami minberi önem kazanmıştır.

Osmanlı döneminde ise mermerden yapılan minberler kullanılmıştır. Bu mermerler ile geometrik şekiller elde edilmiştir. Mermerler, bitki şekilleri ile süslenmiştir. Şimdiki zamanda yer alan cami minber daha fazla basamak kullanılarak inşa edilmektedir.

Minber Kaç Basamaklıdır?

Minber kaç basamaklıdır sorusuna kesin bir cevap bulunamaz. Çünkü, günümüzdeki minberler farklı basamak sayılarına sahiptir. Günümüzde yer alan minberler genelde beş, yedi ve dokuz basamaklı olarak hazırlanmaktadır. İmamlar 7. Basamakta durur ve hutbeyi burada okurlar. Camiye ve mimari yapıya bağlı olarak minber basamakları ve minber modelleri değişebilmektedir.

Ahşap Minber Üretimi

Her gün pek çok kişinin ibadet etmesini sağlayan cami minberi yapımında kaliteli ahşap malzeme ve dayanıklı malzeme gereklidir. Göze ve ruh, içsel huzura iyi gelecek minber modelleri yapımı zor bir iştir. Ulu cami minberi gibi dayanıklı bir minber yapımı, herkes tarafından yapılamamaktadır. Bu el emeği bir iş gerektirdiğinden dolayı cami ahşap minber fiyatları farklılık gösterebilmektedir.

Cami Ahşab Ürünleri

Diğer ürünlerimiz olan Cami Kapısı , Kürsü , Minber gibi ürünlerimize Menüler -> Ürünler sayfasından inceleyebilirsiniz.
Devamını Gör Gizle